Bedrijfsgegevens

Hieronder vindt u de certificaten die van toepassing zijn op onze bedrijfsactiviteiten.

 

Certificaat Lijnis Holding ISO9001 03-02-2027
Certificaat_Lijnis_Holding_ISO9001_03-02-2027.pdf

Certificaat Lijnis Holding VCA 24-03-2027.pdf
Certificaat_Lijnis_Holding_VCA_24-03-2027.pdf

Certificaat Safety Culture Ladder trede 3
Statement_Van_Lijssel_transport_SCL_LIGHT_11-07-2022.pdf

2021-2023 CO2 prestatieladder ABOMA
2021-2023_CO2_prestatieladder_3067_001_ABOMA.pdf

Procescertificaat BRL7000 (7001-7004)
Certificaat_Van_Lijssel_Transport_BV_BRL7000_01-01-2026.pdf

certificeringen

VCA

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerk-zaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

BRL7000

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de  Wm, Wbb, Waterwet en BUS. Het Besluit bodem-kwaliteit vereist dat de uitvoering van een (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt gedaan.