Duurzaam ondernemen

Van Lijssel Transport BV staat met haar diverse activiteiten midden in de maatschappij. Wij zijn ons bewust van het effect dat wij als onderneming hebben op de omgeving en hoe wij hier gericht invulling aan kunnen geven.

 

In het onderstaande overzicht zijn een aantal rapportages toegevoegd die betrekking hebben op de CO2-uitstoot binnen onze organisatie.

 

Overzicht rapportages

Certificaat CO2-prestatieladder Certificaat CO2-prestatieladder CO2-emissie 2019 CO2-emissie 2020 CO2-emissie 2021 CO2-emissie 2022 CO2-emissie 2023 1e halfjaar CO2-emissie Grafieken 2019 CO2-emissie Grafieken 2020 CO2-emissie Grafieken 2021 CO2-emissie Grafieken 2022 CO2-emissie Grafieken 2023 1e halfjaar Rapportage 2022 Rapportage CO2 Emissie 2022

CO2-emissie

CO2 is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is, maar waarvan de hoeveelheid de afgelopen 150 jaar flink is toegenomen. Dat komt door menselijke activiteiten. Vooral als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden ontstaat er veel CO2. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu.