Bodemsanering

Erkend saneerder

Sinds 2009 is Van Lijssel Transport BV in het bezit van het Procescertificaat Uitvoering van (Water)bodemsaneringen. Wij zijn gecertificeerd conform het protocol BRL7000: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. Door deze certificering zijn wij erkend als saneerder bij de overheid (SenterNovem Bodem+).

 

Wij kunnen voor u de volgende zaken voorbereiden en/of begeleiden en/of uitvoeren:

  • verkennend en nader bodemonderzoek conform BRL1000 en BRL2000
  • opstellen saneringsplan met kostenraming
  • uitvoeren van de sanering conform BRL7000
  • evaluatierapport

 

Gekeurd en gecertificeerd personeel en materieel

Door inzet van gekeurd en gecertificeerd personeel en materieel zijn wij in staat de sanering op een correcte wijze voor u uit te voeren. Het in te zetten materieel is uitgerust met overdruk- en filtersystemen volgens de strengste regelgeving (C.R.O.W. publicatie 400).

 

Daar de disciplines sloop-, sanerings- en grondwerkzaamheden projectmatig gezien nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen wij deze disciplines op een goede en vakkundige manier zorgeloos voor u uitvoeren.

 

bodemsanering den bosch bodemsanering brabant bodemsanering certificaat